Charlie CV onderhoud – installQ
Charlie CV – installQ. Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland. Dat is het doel van deze onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

Echteinstallateur.nl

InstallQ-erkende en -gecertifieerde bedrijven zijn te vinden in het kwaliteitsregister De Echte Installateur. Charlie CV onderhoud is in deze erkend door installQ.

Kwaliteitscontrole InstallQ

Een gebruikelijke kwaliteitscontrole van uw bedrijf vindt eens in de vier jaar plaats en bestaat uit:

  • een door u afgelegde schriftelijke verklaring;
  • een bedrijfsbezoek van een van onze medewerkers Relatiebeheer.

Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscontrole door InstallQ?

  • Onze medewerker Relatiebeheer stelt vast of u (nog steeds) voldoet aan alle organisatorische erkenningsvoorwaarden.
  • Uiteraard kunt u bij hem of haar terecht met vragen over wet- en regelgeving en kwaliteitsregelingen. En ook de laatste ontwikkelingen rondom het onderwerp kwaliteit.
  • U krijgt (nadere) informatie over hulpmiddelen, kortingen en voordelen via InstallQ.

Kwaliteitscontrole inspectiebedrijf

Bij bepaalde regelingen van InstallQ hoort ook een tweede traject. Dit is een kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk door een technisch medewerker van een inspectiebedrijf. Een dergelijke controle vindt plaats bij eerste beoordeling en vervolgens eens per vier jaar.


Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscontrole door een inspectiebedrijf?

  • U ontvangt een schrijven waarin InstallQ u vraagt opgave te doen van recent uitgevoerd installatiewerk.
  • U doet opgave van drie tot vijf uitgevoerde werken. Dit mag ook werk zijn dat u afrond op zeer korte termijn.
  • InstallQ selecteert een werk waarop het inspectiebedrijf gaat controleren. De informatie over dit werk stuurt InstallQ naar een inspectiebedrijf dicht bij de locatie van het werk.
  • Het inspectiebedrijf maakt een afspraak met u. U draagt zorg voor een afspraak met de klant van het geselecteerde werk. Het is een vereiste dat de werkverantwoordelijke bij de afspraak aanwezig is.
  • Het inspectiebedrijf stuurt InstallQ een inspectierapport. U ontvangt een kopie van dit rapport.

Charlie CV onderhoud - Den Haag en omstreken - onderhoud